MENU

Chemické speciality

Zakázková výroba s prvotřídními standardy

Agrochemikálie

Průmyslové chemikálie

Produkty s prvotřídními službami.

Vážený návštěvníku,

Tento prostor je věnován těm, kteří chtějí jít až za hranici molekuly, chemické reakce a všech vzrušujících inovací, které provádíme v Draslovce.

V Draslovce, klademe stejně silný důraz na úroveň a kvalitu našich výrobků, jako na naši sociální zodpovědnost, zdraví zaměstnanců, ohleduplnost k životnímu prostředí a dodržování etických standardů podnikání.

Draslovka je soukromá společnost, která vlastní a řídí čtyři rodiny. Jsme rodinný podnik a je tak pro nás důležité nejen dosažení vytčených cílů, ale i způsob, jakým jich dosáhneme. A tento způsob musí být podle nás založen na důvěře, spolehlivosti, flexibilitě a otevřenosti novým myšlenkám. S hrdostí můžeme říci, že rodina a podnikavost se odráží ve všem, co naše společnost dělá.

Kdo jsme.

Společnost, která se dnes nazývá Draslovka Holding a.s., byla založena v roce 1906, v tehdejším Rakousko-Uhersku, dnešní České republice. V prvních letech své existence se Draslovka soustředila na výrobu a zpracování hydroxidu draselného a souvisejících následných produktů. Původ názvu společnosti „Draslovka“ je odvozen od jádra českého slova „draslík“.

Příběh

Draslovka se od doby svého vzniku rozrostla a vyrábí průmyslové chemické látky pro těžební průmysl, organické syntézy i zemědělství. Postupem času se společnost začala soustředit na výrobu kyanovodíku (HCN) a chemikálií na bázi kyanidu, které se staly pilířem jejího výrobní portfolio, což vedlo k rozsáhlejším inovacím a rozvoji výzkumu a vývoje v tomto oboru. íky tomu se Draslovka stala jednou z prvních evropských firem, které zavedly Andrusovu metodu, v dnešní době stále nejúčinnější způsob masové výroby HCN. Od té doby Draslovka neustále investuje do dalšího zdokonalování tohoto procesu.

Přečtěte si více.

Příběh Draslovky je úzce spjat s historickými a hospodářskými událostmi, které vedly ke vzniku moderní České republiky. Po znárodnění na počátku 50. let 20. století a po téměř 40 letech státní správy byla společnost privatizována v roce 1990. V té době byla společnost v dezolátním stavu, jak technicky, tak i ekonomicky a naléhavě potřebovala stabilní, zodpovědný a prozíravý management, který by jí pomohl přežít v rychle se měnícím prostředí. Tato krize tak vytvořila investiční příležitost a vedla k akvizici společnosti rodinou Brůžků v roce 1996. Pan Brůžek senior, sám chemický inženýr, rozpoznal potenciál firmy a po akvizici firmy spustil proces kompletní restrukturalizace podniku.

Hodnoty a vize stanovené Pavlem Brůžkem seniorem Draslovka plně přijala až do okamžiku, kdy bylo potřeba spustit ambicióznější projekty zaměřené na nové globální výzvy a nové produkty. V tento moment byl potřeba další partner. Nová epizoda v historii Draslovky začala, když rodina Brůžků spojila síly s dalším rodinným podnikem a založili tak společnost Draslovka Holding BV, který je jediným akcionářem Draslovky Kolín. Toto partnerství zvýšilo finanční stability, přineslo novou úroveň strategického myšlení a otevřelo prostor pro budoucí růst na poli chemického průmyslu.

Sdílení podnikatelských zásad mezi všemi akcionáři umožňuje Draslovce zůstat flexibilní v rozhodování a pružně reagovat na potřeby zákazníků, aniž by ztrácela efektivitu. Náš modus operandi vyžaduje, aby společnost Draslovka Holding BV byla v každodenním kontaktu s vedením svých podniků. Stále pro nás zůstává nejvyšší prioritou dodávat zákazníkům nadstandardní chemické produkty a zároveň umožnit společnosti neustálý růst a to jak organický, tak prostřednictvím akvizic.

Víte, že?

Draslovka je soukromá společnost, založená v roce 1906. V současné době se nachází na pomezí mezi středním a velkým podnikem. Draslovka pracuje nepřetržitě a činnost přerušuje pouze dvakrát až třikrát ročně z důvodu výměny katalyzátorů a pro provedení plánovaných oprav a údržby.

50000
Tun chemikálií
303
Specialistů
8160
Hodin provozu

Aktuality a novinky

06.03.2023 Tisk

Barrick Gold zavádí technologii loužení glycinem společnosti Draslovka po celém světě

Zavedení této technologie může přinést značné úspory a přidanou hodnotu pro provozy společnosti Barrick a zároveň výrazně zlepšit jejich ekologickou stopu.

Přečtěte si více

14.03.2022 Novinky

POMOC UKRAJINĚ

Přečtěte si více