MENU

O nás

O nás

Draslovka Holding a.s. je česká soukromá společnost, která vyhledává příležitosti v sektoru chemických specialit s chráněnou výrobní technologií. Cílem společnosti je vybudovat komplexní portfolio úzce provázaných chemických společností.

Výrobní program společnosti je postaven na výrobě kyanovodíku, z kterého se vyrábí široké portfolio produktů. Dnes můžeme říci, že základy Draslovky stojí na třech hlavních pilířích, které tvoří průmyslová chemie, chemické speciality a úsek agrochemikálií.

V současnosti se společnost soustředí především na speciality kyanové chemie, na agrochemikálie, včetně fumigantů a biocidů příští generace. Pro splnění svých cílů Draslovka Holding a.s. neustále sleduje a realizuje investiční příležitosti, které strategicky i kulturně odpovídají struktuře rodinného podniku. V současné době společnost aktivně usiluje o akvizice, s cílem zajistit co nejvyšší přidanou hodnotu produktům a službám prostřednictvím technologické a osobní součinnosti.

Vize

 

Naší vizí je používat inovativní a udržitelné chemikálie a zlepšit tak kvalitu lidského života.

 

Poslání

Neúnavně pracujeme, abychom mohli poskytnout našim zákazníkům inovativní produkty, nejlepší dostupné služby a technická řešení, která jim pomohou vyřešit nejen aktuální, ale i budoucí výzvy způsobené rostoucí poptávkou po potravinách, spotřebním zboží a skladování energie.

Obchodní jednotky

V současné době má Draslovka čtyři obchodní jednotky, a to v České republice a v Austrálii.

Draslovka Holding a.s.
Lučební závody Draslovky a.s. Kolín
Draslovka Services Pty Ltd.
Covoro Mining Solutions

Naše hodnoty

Neustále posouváme hranice možného
Chováme se zodpovědně
Budujeme silné vztahy
Bezpečnost na prvním místě
Děláme to, co je správné

Bezpečnost na prvním místě

Náš výrobní závod byl původně postaven na zelené louce, v blízkosti průmyslového města Kolín severovýchodně od Prahy. Ale jak Kolín rychle rostl, závod se brzy stal částí města.

Není žádným tajemstvím, že kyanidy jsou vysoce toxické a mohou představovat potenciální ohrožení pro okolní osídlené oblasti. Kupodivu ale to byla právě tato hrozba, která přiměla společnost Draslovka Holding a.s. zavést ta nejpřísnější a nejmodernější bezpečnostní opatření v souladu s evropskými předpisy a mezinárodními normami, s cílem zajistit bezpečnost svých zaměstnanců a obyvatel Kolína.

Tato opatření jsou uplatňována v celém procesu zpracování surovin, výroby, skladování chemických výrobků i dopravy. Draslovka Holding a.s. je členem integrovaných záchranných systémů MAS (systém vzájemné podpory) a TRINS (transportní informační a nehodový systém), je držitelem certifikací ISO 9001, 14001, 45001 a Kyanidového managementu. Kromě toho nám Evropská federace chemického průmyslu nám udělila ocenění „Responsible Care“. Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky a partnery a pomáháme jim zlepšit jejich vlastní bezpečnostní opatření a postupy při manipulaci s našimi produkty.

Flexibilita a kreativní přístup Nic není příliš malé nebo příliš velké

Místo, kde se nápad setkává s realitou, molekula s masovou výrobou - jsme vždy připraveni Vás vyslechnout. Některým nadnárodním společnostem mohou některé projekty připadat příliš malé nebo příliš složité. Ne tak pro nás. Vzhledem k tomu, že máme vlastní zdroj vysoce čistého kapalného kyanovodíku (HCN), chlorkyanu (ClCN) a ethandinitrilu (C2N2) jsme schopni pomocí jednoduchých výrobních postupů syntetizovat širokou škálu chemických specialit.

Jako soukromá společnost máme možnost být pohotoví a při jednání se zákazníkem se můžeme soustředit na dlouhodobé cíle. Díky tomu máme na trhu jedinečnou pozici v oblasti syntézy chemických produktů na bázi CN- a CN+ a při výrobě následných produktů. Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, jaké produkty/chemické skupiny umíme vyrobit, přejděte na naši stránku chemických specialit.

 

Výrobní dokonalost

Draslovka má více než 100 let zkušeností s výrobou kyanovodíku (HCN) a s kyanovou chemií. Vyrábíme zcela syntetický kapalný HCN s vysokou mírou čistoty. Tento HCN je dále zpracováván na jednotlivých výrobních linkách, kde vznikají následné produkty. To vše probíhá v nejmodernějších výrobních zařízeních a podléhá nejpřísnějšímu režimu ochrany.

Všechny výrobní procesy v Draslovce mají certifikaci ISO 9001, 14001 a 45001. Tato certifikace byla udělena společností Lloyd's Register Quality Assurance - LRQA a na základě auditu je každoročně obhajována.

Naše výrobní linky a technologické procesy nám umožňují vyrábět širokou škálu produktů a pokud byste se o nich chtěli dozvědět více, navštivte naše výrobní portfolio.

Osobní přístup

Draslovka je soukromá společnost vlastněná holdingovou společností, která se skládá se z několika rodin. Věříme v osobní a transparentní vztahy s našimi dodavateli, zákazníky a partnery, což je podle nás jediný udržitelný přístup k podnikání.

Porozumění potřebám partnerů a jasné vysvětlení našich schopností je přínosem pro všechny zúčastněné. Nejlepší způsob, jak si na vlastní kůži vyzkoušet náš přístup, je kontaktovat management nebo obchodní oddělení, a učinit tak první krok k vybudování dlouhodobého partnerství.

Od R&D k průmyslové výrobě

Práce našich výzkumníků se zaměřuje především na výzkum a vývoj v oblasti kyanidů a kyanidové chemie a na následné produkty. V této oblasti máme již více než jedno století zkušeností a know-how. Zákazníci k nám obvykle přicházejí s „molekulou na papíře“ a se žádostí o její syntézu.

Tyto projekty vítáme, protože máme potřebné schopnosti k tomu provést takovou syntézu od počátku v laboratorním měřítku (ve skleněném laboratorním vybavení), přes pilotní výrobu (ve skleněném, nerezovém nebo sklem vyloženém vybavení), až do výroby v průmyslovém měřítku.

Máte-li zájem o náš výzkum a technické možnosti a chcete vědět, jaké syntézy pravidelně provádíme, více informací najdete na naší stránce chemických specialit.

Globální dosah

Ačkoli jsme společnost ležící na hranici mezi středním a velkým podnikem, neexistují pro nás hranice při jednání s klienty. I přes relativně menší velikost ve srovnání s globálními chemickými společnostmi, si Draslovka s některými produkty drží pozici silného globálního lídra. Jedním z našich výrobků je například difenylguanidin (DPG), což je vulkanizační činidlo určené pro výrobu pneumatik a pro gumárenskou výrobu, kterým Draslovka uspokojí více než 40 % poptávky EU a 15 % světové poptávky.

Dalším příkladem je fumigant a speciální plyn EDN, který v současnosti Draslovka vyrábí jako jediná na světě. Kromě zmíněných produktů má Draslovka mnoho nových projektů, u kterých se očekává, že budou mít významný dopad na globální trh, jakmile začne s jejich výrobou. Jako uznání naší dlouhodobé a přínosné práce na poli alkalických kyanidů, získala Draslovka místopředsednickou pozici v kyanidovém sektoru Evropské federace chemického průmyslu, CEFIC. Tato federace je vládnoucí světovou organizací na poli výroby a použití alkalických kyanidů.

 

Transparentnost

Draslovka je vlastněna jediným akcionářem - Draslovka Holding BV se sídlem v Nizozemsku. Majiteli společnosti Draslovka Holding BV jsou čtyři úzce spolupracující rodiny. Vážíme si důvěry našich partnerů, a proto se snažíme být transparentní a otevření pro naše akcionáře. Ve společnosti každoročně probíhají audity PriceWaterhouseCoopers (PwC) a jejich výsledky jsou zpřístupněny veřejnosti. Jako strategický tuzemský výrobce máme velmi otevřený vztah s českými vládními a nevládními organizacemi.

Ke zvýšení důvěry veřejnosti a vládních bezpečnostních organizací jsme vyvinuli unikátní systém, který umožňuje vládním organizacím v libovolném momentě vstoupit do našeho bezpečnostního a monitorovacího systému. To dokládá naši důvěru v naše vnitřní mechanismy a bezpečnostní normy. Mimo to u nás proběhne přibližně 40-50 auditů a kontrol za rok, které zahrnují jak zákaznické audity, tak i audity prováděné vládními a nevládními organizacemi.

Všechny naše produkty

EDN®

EDN® alternativa k methylbromidu, bez freonů, šetrná k ozonové vrstvě. Mezi jeho výhody patří lepší penetrační vlastnosti, vyšší účinnost a kratší doba aplikace. 

více

DENAX DPG

Difenylguanidin je vulkanizační činidlo, které dodává přírodnímu kaučuku vyšší tuhost.

více

Kyanid draselný

Přemýšleli jste někdy, jak některé věci získaly svůj lesklý povrch? Kyanid draselný je dobrou volbou při galvanizaci a povrchové úpravě materiálů, protože pomáhá zvyšovat účinnost například procesu pozlacení.

více

Kyanid sodný

Kyanid sodný se nejčastěji používá při těžbě a rekuperaci drahých kovů. Je to jedna z nejčastějších a nejefektivnějších metody loužení zlata a dalších drahých kovů z rudy.

více

Chelatační činidla

Chelatační činidla jako ethylendiamintetraoctové kyseliny (EDTA) a její soli jsou nejčastěji používané v průmyslu při výrobě papíru a buničiny.

více

Hnojiva

Stejně jako každý živý organismus, i půda potřebuje ke svému zdraví dostatek živin. Naše kapalná hnojiva patří mezi nejvíce konkurenceschopné produkty na trhu, protože se specializujeme na přidávání dusíku a síry do půdy.

více

Pryskyřice

Pryskyřice mohou být přírodního nebo syntetického původu, se zcela odlišnými vlastnostmi.

více

BLUEFUME®

BLUEFUME® je neselektivní biocid, která se používá pro strukturální fumigace (tj. průmyslové budovy a zpracovatelské závody, mlýny, lodě, letadla atd.) a pro fumigace komodit a čerstvých produktů před naloděním (např. banány, ananasy, řezané květiny atd.).

více

Chlormekvát

Draslovka je jedním z největších výrobců chlormekvátu v Evropě. Chlormekvát, také známý jako ChlorCholineChlorid (CCC), slouží v některých zemích jako jeden z hlavních růstových regulátorů používaných v zemědělství

 

více

Kyanohydriny

Všechny kyanohydriny se běžně používají jako meziprodukty při přípravě opticky aktivních α-hydroxykyselin, α-hydroxyaldehydů a ketonů, 2-aminoalkoholy, použitelné zejména ve farmaceutickém průmyslu.

více

Aminonitriles

Aminonitrily jsou důležitými meziprodukty ve farmakologii, především pro různé deriváty opticky aktivních α-aminokyselin.

více

Aminoacids

Zlepšení adaptability zaměstnanců ke zvýšení bezpečnosti práce.

více

Nitriles

Chelates

Carboxylic Acid Derivatives

Certifikáty a systémy

Víte, že?

Draslovka je soukromá společnost, založená v roce 1906. V současné době se nachází na pomezí mezi středním a velkým podnikem. Draslovka pracuje nepřetržitě a činnost přerušuje pouze dvakrát až třikrát ročně z důvodu výměny katalyzátorů a pro provedení plánovaných oprav a údržby.

50000
Tun chemikálií
303
Specialistů
8160
Hodin provozu

Kontaktujte nás

Vámi zde vyplněné osobní údaje budou použity výhradně k reakci na požadavky, odeslané pomocí tohoto formuláře a nebudou nijak dále zpracovávány.

Všechny kontakty