MENU

Agricultural Science

Agricultural Science

Pěstování zemědělských plodin pro potravinářské účely je trvalým předmětem věděcké i politické pozornosti. Při současném tempu růstu obyvatelstva, v kombinaci s klimatickými extrémy a se zpřísňováním hygienických norem, je zapotřebí co nejefektivněji využívat stávající půdní fond. My v Draslovce jsme přesvědčeni, že řešení spočívá v zodpovědném používání udržitelných prostředků - fumigantů, hnojiv a růstových regulátorů, které značně zvyšují výnosy plodin. Náš zemědělský program „Agroscience“ nabízí řešení pro ty, kteří chtějí ze své půdy získat maximum, avšak s nižšími náklady a zároveň chtějí půdu a životní prostředí zachovat pro budoucí generace. Jak si s tímto věda umí poradit? Zeptejte se nás.

Agricultural Science

Naše zemědělské chemikálie

EDN®

EDN® alternativa k methylbromidu, bez freonů, šetrná k ozonové vrstvě. Mezi jeho výhody patří lepší penetrační vlastnosti, vyšší účinnost a kratší doba aplikace. 

více

BLUEFUME®

BLUEFUME® je neselektivní biocid, která se používá pro strukturální fumigace (tj. průmyslové budovy a zpracovatelské závody, mlýny, lodě, letadla atd.) a pro fumigace komodit a čerstvých produktů před naloděním (např. banány, ananasy, řezané květiny atd.).

více

Chlormekvát

Draslovka je jedním z největších výrobců chlormekvátu v Evropě. Chlormekvát, také známý jako ChlorCholineChlorid (CCC), slouží v některých zemích jako jeden z hlavních růstových regulátorů používaných v zemědělství

 

více

Víte, že?

Kyanidové soli se používají v metalurgii pro galvanizaci, čištění kovů a těžební společnosti je používají k extrakci zlata a jiných drahých kovů z rudy. Jakmile kyanidy udělají svou práci, je poměrně snadné se jich zbavit. Kyanidové odpady a odpadní vody jsou nejčastěji oxidovány pomocí chlornanu sodného nebo peroxidu vodíku. 

Při ošetření pomocí chlornanu sodného dojde ke vzniku hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3), dusíku (N2) a soli (NaCl). Při ošetření peroxidem vodíku se vytváří voda, oxid uhličitý (CO2) a anion amoniaku (NH4-). Oba tyto procesy jsou velmi účinné a vedou k téměř úplnému odstranění kyanidů.

Zpracování kyanidových odpadních vod je velmi účinné.

Kontaktujte nás

Vámi zde vyplněné osobní údaje budou použity výhradně k reakci na požadavky, odeslané pomocí tohoto formuláře a nebudou nijak dále zpracovávány.

Všechny kontakty