MENU

Podmínky použití

 

Následující právní omezení a podmínky používání se vztahují na materiály a aktivity, které probíhají na těchto webových stránkách. Jejich používáním s těmito podmínkami souhlasíte. Nepoužívejte tedy tyto webové stránky, pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte a nechcete se jimi řídit. Používáním této stránky vyjadřujete souhlas s podmínkami platnými v době užívání. Všechen materiál na této webové stránce, včetně veškerého obsahu, textu, grafiky, vizualizací, videí a obrázků je chráněn autorským zákonem a všechna práva jsou vyhrazena pro společnost Draslovka Holding a.s., se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 075 06 546 a její dceřiné společnosti („Společnost“).

Není-li uvedeno jinak, Společnost si ponechává a vyhrazuje všechna práva ke všem ochranným známkám, obchodním názvům, značkám služeb, logům, názvům výrobků a sloganům, které byly použity na těchto webových stránkách. Bez předchozího souhlasu Společnosti je zakázána jakákoliv reprodukce, distribuce, pozměňování nebo přenos jakéhokoliv materiálu z těchto webových stránek pro jiné než osobní a/nebo nekomerční užití.

Jakýkoli přenos, prodej nebo distribuce softwaru obsaženého na těchto webových stránkách je přísně zakázán.

Porušení těchto podmínek může být posuzováno jako zásah do autorských práv Společnosti, porušení práv k ochranné známce nebo jiných právních předpisů a práv k duševnímu vlastnictví či jiných práv.

Materiály umístěné na těchto webových stránkách mohou zahrnovat typografické chyby, technické nepřesnosti nebo zastaralé informace. Materiály poskytnuté na této webové stránce nelze považovat za odborné poradenství, které těmito informace nelze nahradit, a jakékoliv použití nebo spolehnutí se na tyto dokumenty a grafiku je na vlastní nebezpečí. Společnost nenese odpovědnost za jakékoliv kroky podniknuté v závislosti na uvedených materiálech či informacích nebo za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné či jiné škody.

Společnost není povinna zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost těchto webových stránek. V případě jejich nedostupnosti nebo nesprávné či omezené funkčnosti není Společnost povinna hradit jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné či jiné škody vzniklé v souvislosti s nemožností použití těchto webových stránek.

VŠECHNY DOKUMENTY, AUDIO, VIDEO, SOFTWARE, FOTOGRAFIE A DALŠÍ ÚDAJE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY.     

Odkazy na webové stránky třetích stran se poskytují uživateli pro zlepšení jeho uživatelského zážitku. Společnost není odpovědná za dostupnost těchto webových stránek třetích stran ani za obsah, informace, software produkty a služby těchto webových stránek ani za aktivity, které s nimi souvisejí. Společnost nekontroluje obsah na těchto webových stránkách třetích stran a každé rozhodnutí použít takový odkaz je na vlastní nebezpečí. Společnost není odpovědná za dostupnost webových stránek třetích stran.

Nahrávání, vkládání nebo stahování jakéhokoliv materiálu, který porušuje autorská práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva je zakázáno. Společnost si vyhrazuje právo takové materiály odstranit. Nahrávání, vkládání nebo stahování jakéhokoli materiálu, který porušuje práva na publicitu a soukromí jakékoli osoby, stejně jako jakýkoli materiál, který lze považovat za urážlivý nebo hanlivý, je zakázáno, a takovýto materiál bude odstraněn nebo změněn dle uvážení Společnosti, jakmile se o něm Společnost dozví.

Pokud se cítíte být poškozenou nebo zúčastněnou stranou ve vztahu k některému z materiálů, který by mohl porušovat Vaše práva duševního vlastnictví, soukromí nebo práva na publicitu, či máte pocit, že materiály jsou ve vztahu k Vám urážlivé nebo hanlivé, oznamte tuto skutečnost Společnosti na e-mailovou adresu draslovka@draslovka.com a uveďte prosím podrobný popis předmětu Vaší stížnosti.

Osoby, které získají neoprávněný přístup, stahují, nebo distribuují materiály z těchto webových stránek, nebo budou provádět jiné nezákonné aktivity nesou výhradní odpovědnost za způsobené škody.

Právní záležitosti, které plynou z použití těchto webových stránek se řídí a jsou koncipovány v souladu se zákony České republiky. Uživatel tak podléhá výhradně právnímu řádu a soudům České republiky. České zákony se vztahují na spory nebo záležitosti vyplývající z použití těchto webových stránek, případně na práva a povinnosti Společnosti a uživatelů, bez ohledu na konflikty nebo volbu právních principů.

Společnost má právo tyto podmínky jednostranně měnit a jejich aktuální podobu publikovat na webových stránek.