MENU

Podmínky použití

Následující právní omezení a podmínky používání se vztahují na materiály a aktivity, které probíhají na této stránce.
Jejím používáním s těmito podmínkami souhlasíte.

Nepoužívejte tedy tyto stránky, pokud s danými podmínkami nesouhlasíte a nechcete se jimi řídit.

Používáním této stránky vyjadřujete souhlas s podmínkami platnými v době užívání.

Všechen materiál na této webové stránce, včetně veškerého textu, grafiky a obrázků je chráněn autorským zákonem a všechna práva jsou vyhrazena pro Draslovka Holding a.s. a jeho dceřiné společnosti („Společnost“).

Není-li uvedeno jinak, Společnost si ponechává a vyhrazuje všechna práva ke všem ochranným známkám, obchodním názvům, značkám služeb, logům, názvům výrobků a sloganům, které byly použity na této stránce.

Není-li uvedeno jinak, lze veškeré materiály obsažené na této stránce stáhnout pouze na jeden počítač pro osobní, nekomerční použití.

Reprodukce, distribuce, nebo přenos jakéhokoliv materiálu z této webové stránky uživateli stránek pro jiné než osobní, nekomerční využití je bez předchozího souhlasu Společnosti zakázáno.

Uživatel je oprávněn vytisknout si až pět kopií jakéhokoliv materiálu pro osobní, nekomerční distribuci nebo použití.

Jakýkoli přenos, prodej nebo distribuce softwaru obsaženého na této stránce je přísně zakázán do zemí, jako je Kuba, Irák, Sýrie, Libye a Severní Korea. [POZN. – daná skutečnost podléhá změnám v závislosti na obchodních vztazích EU]. Společnost není odpovědná za obsah nebo aktivity jiné webové stránky, která je s touto stránkou propojena hypertextovým odkazem.

Společnost pravidelně nekontroluje obsah ani činnosti uveřejněné na webových stránkách propojených hypertextovým odkazem s touto stránkou a každé rozhodnutí použít takový odkaz je na vlastní nebezpečí.  

Text a grafika umístěné na této stránce mohou zahrnovat typografické chyby, technické nepřesnosti nebo zastaralé informace.

Tato stránka obsahuje materiály jako veřejnou službu a jakékoliv použití nebo spolehnutí se na tyto dokumenty a grafiku je na vlastní nebezpečí.

Daná společnost nenese odpovědnost za jakékoliv kroky podniknuté v závislosti na uvedených informacích nebo za jakékoli související, zvláštní nebo podobné škody, jak je uvedeno dále níže.

VŠECHNY DOKUMENTY, AUDIO, VIDEO, SOFTWARE, FOTOGRAFIE A DALŠÍ ÚDAJE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY.

Nahrávání nebo stahování jakéhokoliv materiálu, který porušuje práva duševního vlastnictví je zakázáno.

Nahrávání nebo stahování jakéhokoli materiálu, který porušuje práva na publicitu a soukromí jakékoli osoby, stejně jako jakýkoli materiál, který lze považovat za urážlivý nebo hanlivý, je zakázáno a takovýto materiál bude odebrán nebo změněn dle uvážení společnosti.

Pokud se cítíte být poškozenou nebo zúčastněnou stranou ve vztahu k některému z materiálů, který by mohl porušovat Vaše práva duševního vlastnictví, soukromí nebo práva na publicitu, či máte pocit, že materiály jsou ve vztahu k Vám urážlivé nebo hanlivé, oznamte tento fakt společnosti a to nejlépe na její adresu, k rukám generálního právního zástupce a uveďte prosím podrobný popis předmětu Vaší stížnosti nebo nezákonné činnosti.

Osoby, které získají neoprávněný přístup, stahují, nebo distribuují materiály z této stránky, nebo budou provádět jiné nezákonné aktivity nesou výhradní odpovědnost za způsobené škody.
Právní záležitosti, které plynou z použití této stránky se řídí a jsou koncipovány v souladu se zákony Rakouska. Uživatel tak podléhá výhradně právnímu řádu a soudům Rakouska.

Rakouské zákony se vztahují na spory nebo záležitosti vyplývající z použití této stránky, případně na práva a povinnosti společnosti a uživatelů, bez ohledu na konflikty nebo volbu právních principů.

 

Na našem webu www.draslovka.cz využíváme soubory cookies. Díky nim můžeme naše stránky upravit tak, aby fungovaly jednoduše a efektivně a co nejvíce vám vyhovovaly. Pokud budete i nadále využívat naše stránky, aniž byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies.
Více o souborech Cookies.          Ochrana osobních údajů.