MENU

EDN®

EDN®

EDN® aplikovaný do půdy (metoda „shank“ nebo „chemigace“) před výsadbou funguje jako fumigant pro široké spektrum půdních druhů. Je také velmi účinný při kontrole háďátek, patogenů, hub a plevele (včetně šáchoru hlíznatého). V porovnání s mnoha jinými fumiganty se produkty rozkladu EDN® nehromadí v půdě. V okamžiku, kdy EDN® „dokončí svou práci“, rozloží se na produkty, které mohou být dále využívány rostlinami a živočichy (především oxid uhličitý a amoniak). Tyto fyzikální a chemické vlastnosti dělají z EDN® efektivní, hospodářsky životaschopný a hlavně ekologicky udržitelný fumigant, který napomáhá k ochraně půdy a šetří ozonovou vrstvu pro příští generace. Ošetření řeziva EDN® má vynikající penetrační vlastnosti a je vysoce účinný na všechna stádia dřevokazných škůdců (vajíčka, larvy i dospělci), a to vše dosahuje se značně omezenou dobou trvání aplikace.

 

Aplikace

Použití na obilí

EDN® má velmi dobré penetrační vlastnosti a jeho rychlá absorpce a desorpce umožňuje rychle a ekonomicky fumigovat sila a sklady. EDN® nepoškozuje ozonovou vrstvu a má tak jen zanedbatelný dopad na životní prostředí. EDN® lze také použít pro památkově chráněné budovy a jejich vybavení. EDN® není tak agresivní jako některé konkurenční produkty a zároveň je velice účinný a má vynikající penetrační vlastnosti. To znamená, že pro fumigaci památkově chráněných budov a staveb není nutné použít vysoké dávky, které by mohly způsobit nevratné škody, a zároveň zůstává zachována výborná účinnost.

Biologická bezpečnost a karantény aplikace

V porovnání s ostatními plyny je EDN® účinné také při nízkých teplotách. Díky těmto jedinečným vlastnostem je EDN® skvělým řešením pro kontrolu dřevokazných škůdců a chorob.

Ostatní aplikace

Památkově chráněné budovy jsou k ošetření nejcitlivější a nejnáchylnější, je tedy jen logické, že ošetření pomocí řízené atmosféry EDN® se neomezuje pouze na tyto objekty. EDN® tak lze použít i ve většině ostatních budov a staveb, které vyžadují fumigaci pomocí řízené atmosféry (například sklady, obilní mlýny, továrny atd.).

Technické listy a stahování

Číslo CAS Kód produktu Jméno Ke stažení / Tisk / E-mail / Sdílet
460-19-5EDNETHANEDINITRILE (EDN) - specification

Related Agricultural chemicals

BLUEFUME®

BLUEFUME® je neselektivní biocid, která se používá pro strukturální fumigace (tj. průmyslové budovy a zpracovatelské závody, mlýny, lodě, letadla atd.) a pro fumigace komodit a čerstvých produktů před naloděním (např. banány, ananasy, řezané květiny atd.).

více

EDN®

EDN® alternativa k methylbromidu, bez freonů, šetrná k ozonové vrstvě. Mezi jeho výhody patří lepší penetrační vlastnosti, vyšší účinnost a kratší doba aplikace. 

více

Chlormekvát

Draslovka je jedním z největších výrobců chlormekvátu v Evropě. Chlormekvát, také známý jako ChlorCholineChlorid (CCC), slouží v některých zemích jako jeden z hlavních růstových regulátorů používaných v zemědělství

 

více

Kontaktujte nás

Vámi zde vyplněné osobní údaje budou použity výhradně k reakci na požadavky, odeslané pomocí tohoto formuláře a nebudou nijak dále zpracovávány.

Všechny kontakty