MENU

Chemické speciality

Zakázková výroba s prvotřídními standardy

Agrochemikálie

Průmyslové chemikálie

Produkty s prvotřídními službami.

Vážený návštěvníku,

Tento prostor je věnován těm, kteří chtějí jít až za hranici molekuly, chemické reakce a všech vzrušujících inovací, které provádíme v Draslovce.

V Draslovce, klademe stejně silný důraz na úroveň a kvalitu našich výrobků, jako na naši sociální zodpovědnost, zdraví zaměstnanců, ohleduplnost k životnímu prostředí a dodržování etických standardů podnikání.

Draslovka je soukromá společnost, která vlastní a řídí čtyři rodiny. Jsme rodinný podnik a je tak pro nás důležité nejen dosažení vytčených cílů, ale i způsob, jakým jich dosáhneme. A tento způsob musí být podle nás založen na důvěře, spolehlivosti, flexibilitě a otevřenosti novým myšlenkám. S hrdostí můžeme říci, že rodina a podnikavost se odráží ve všem, co naše společnost dělá.

Kdo jsme.

Společnost, která se dnes nazývá Draslovka Holding a.s., byla založena v roce 1906, v tehdejším Rakousko-Uhersku, dnešní České republice. V prvních letech své existence se Draslovka soustředila na výrobu a zpracování hydroxidu draselného a souvisejících následných produktů. Původ názvu společnosti „Draslovka“ je odvozen od jádra českého slova „draslík“.

Příběh

Draslovka se od doby svého vzniku rozrostla a vyrábí průmyslové chemické látky pro těžební průmysl, organické syntézy i zemědělství. Postupem času se společnost začala soustředit na výrobu kyanovodíku (HCN) a chemikálií na bázi kyanidu, které se staly pilířem jejího výrobní portfolio, což vedlo k rozsáhlejším inovacím a rozvoji výzkumu a vývoje v tomto oboru. íky tomu se Draslovka stala jednou z prvních evropských firem, které zavedly Andrusovu metodu, v dnešní době stále nejúčinnější způsob masové výroby HCN. Od té doby Draslovka neustále investuje do dalšího zdokonalování tohoto procesu.

Přečtěte si více.

Příběh Draslovky je úzce spjat s historickými a hospodářskými událostmi, které vedly ke vzniku moderní České republiky. Po znárodnění na počátku 50. let 20. století a po téměř 40 letech státní správy byla společnost privatizována v roce 1990. V té době byla společnost v dezolátním stavu, jak technicky, tak i ekonomicky a naléhavě potřebovala stabilní, zodpovědný a prozíravý management, který by jí pomohl přežít v rychle se měnícím prostředí. Tato krize tak vytvořila investiční příležitost a vedla k akvizici společnosti rodinou Brůžků v roce 1996. Pan Brůžek senior, sám chemický inženýr, rozpoznal potenciál firmy a po akvizici firmy spustil proces kompletní restrukturalizace podniku.

Hodnoty a vize stanovené Pavlem Brůžkem seniorem Draslovka plně přijala až do okamžiku, kdy bylo potřeba spustit ambicióznější projekty zaměřené na nové globální výzvy a nové produkty. V tento moment byl potřeba další partner. Nová epizoda v historii Draslovky začala, když rodina Brůžků spojila síly s dalším rodinným podnikem a založili tak společnost Draslovka Holding BV, který je jediným akcionářem Draslovky Kolín. Toto partnerství zvýšilo finanční stability, přineslo novou úroveň strategického myšlení a otevřelo prostor pro budoucí růst na poli chemického průmyslu.

Sdílení podnikatelských zásad mezi všemi akcionáři umožňuje Draslovce zůstat flexibilní v rozhodování a pružně reagovat na potřeby zákazníků, aniž by ztrácela efektivitu. Náš modus operandi vyžaduje, aby společnost Draslovka Holding BV byla v každodenním kontaktu s vedením svých podniků. Stále pro nás zůstává nejvyšší prioritou dodávat zákazníkům nadstandardní chemické produkty a zároveň umožnit společnosti neustálý růst a to jak organický, tak prostřednictvím akvizic.

Víte, že?

Draslovka je soukromá společnost, založená v roce 1906. V současné době se nachází na pomezí mezi středním a velkým podnikem. Draslovka pracuje nepřetržitě a činnost přerušuje pouze dvakrát až třikrát ročně z důvodu výměny katalyzátorů a pro provedení plánovaných oprav a údržby.

50000
Tun chemikálií
303
Specialistů
8160
Hodin provozu

Aktuality a novinky

02.02.2022 Tisk

Draslovka oznamuje partnerství s fondy Oaktree ve výši 150 milionů dolarů a akvizici společnosti Mining and Process Solutions

Podle podmínek dohody bude společnost Oaktree investovat do společnosti Draslovka 150 milionů USD a poskytne tak preferovaný vlastní kapitál (preferred equity) na podporu strategie růstu společnosti. Draslovka dnes rovněž oznámila dokončení

Přečtěte si více

14.03.2022 Novinky

POMOC UKRAJINĚ

Přečtěte si více

Na našem webu www.draslovka.cz využíváme soubory cookies. Díky nim můžeme naše stránky upravit tak, aby fungovaly jednoduše a efektivně a co nejvíce vám vyhovovaly. Pokud budete i nadále využívat naše stránky, aniž byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies.
Více o souborech Cookies.          Ochrana osobních údajů.